Technik farmacji to zawód mylony często z farmaceutą, chociaż przedstawiciele tych dwóch kierunków różnią się między sobą tak wykształceniem, jak i późniejszymi zadaniami. Zarówno technika farmacji, jak i farmaceutę można jednak spotkać w aptece i tak jedni, jak i drudzy znają się na lekach, więc będą w stanie nie tylko podać ten właściwy, lecz i doradzić klientom przy ich wyborze.

Więcej