lake-768599_640

Agroturystyka – ciągłe niedopowiedzenia prawne

Jeśli idzie o działalność agroturystyczną to bardzo często inicjatorzy i właściciele takich gospodarstw mają problemy z umocowaniem prawnym swojej działalności. W grę natomiast wchodzą tu zarówno ustawy, jak i przepisy samorządowe oraz związane z przynależnością do różnych stowarzyszeń.

Jednym z utrudnień i zarazem paradoksów jest to, że termin np. agroturystyka mazowieckie nie występuje w przepisach prawnych, o co pytają często właściciele gospodarstw w mazowieckiem, gdzie tego rodzaju przedsięwzięcia postrzegane są jako, stosunkowo nowy, ale dający perspektywę sposób generowania dochodów.

Mimo to zakładając gospodarstwo agroturystyczne warto jest się zapoznać z następującymi ustawami:

– Ustawą o usługach turystycznych;

– Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;

– Ustawą podatkową.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie 2 lipca 2004 roku i nadal ułatwia rolnikom prowadzenie działalności na rzecz turystów. Rzecz jasna z pewnymi ograniczeniami. Nadal w pewnym zakresie pewne dodatkowe działania zarobkowe rolników nie są traktowane jako działalność gospodarcza, oczy mówi 3 artykuł tej ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do dzielności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw

rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Warto jednakowoż podkreślić, że jeśli idzie o wynajem pokojów, to nie jest to opodatkowane jeśli w użytkowaniu nie jest ich więcej niż 5.

Żadna z ustaw nie przewiduje kategoryzacji usług agroturystycznych i być może dla jednych jest to pewnego rodzaju ułatwienie, ale też nieuczestniczenie w zdrowej rywalizacji, która może powodować brak prestiżu. Tu wyjście znalazła Polska Federacja Turystyki Wiejskiej wprowadzając dobrowolną (aczkolwiek) już prestiżową kategoryzację. Na portalu stowarzyszenia czytamy:

Kategoryzacja stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert gospodarstw Agroturystycznych. System kategoryzacji jest systemem dobrowolnym. Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryzacji. Skategoryzowane obiekty gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, zaś kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przez okres czterech lat. Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka. Maksymalnie można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka.

Dodatkowymi pomysłami dodającymi prestiżu gospodarstwom agroturystycznym są wszelkiego rodzaju certyfikaty lub konkursy, w których coraz chętniej takie podmioty uczestniczą. A naprawdę warto, zwłaszcza w celach marketingowych.

Poprzedni

Popromienne zapalenie skóry

Następny

Profesjonalna prostownica BaByliss PRO. Jaki model wybrać dla Siebie?

1 Comment

  1. Jak agroturystyka to tylko nasze piękne Mazury w połączeniu z przepiękną przyrodą można tam spędzić cudowne chwile

Dodaj komentarz

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén