Kiedy potrzebujemy profesjonalnego tłumaczenia bardzo często tak naprawdę kierujemy się głównie czynnikami finansowymi, czyli po prostu możliwie jak najniższymi kosztami.

W praktyce oznacza to najczęściej wybór działającego indywidualnie tłumacza zamiast usług profesjonalnego biura tłumaczeniowego. 

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w takim przypadku korzystniejsza cena niemal zawsze oznacza niższą jakość a także ryzyko natrafienia na wykonawcę zwyczajnie nierzetelnego. 

Dlaczego więc warto zdecydować się na usługi profesjonalnego biura tłumaczeń? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Biuro tłumaczeń: dlaczego warto z niego korzystać?

Pierwszą kwestią jaką należy tutaj zaznaczyć, że jest oczywiście wiarygodność oraz możliwość ewentualnego złożenia skutecznej reklamacji. W przypadku tłumaczy działających samodzielnie tak naprawdę rzadko możemy mieć całkowitą pewność, że dany wykonawca okaże się naprawdę kompetentny. Przede wszystkim, na rynku jest sporo freelancerów, którzy oferują profesjonalne tłumaczenia nawet nie dysponując biegłą znajomością języka. Jest to możliwe, ponieważ w większości przypadków klient po prostu nie jest w stanie zweryfikować jakości i dokładności otrzymanego tłumaczenia. Nawet jeśli jednak trafimy na dobrego tłumacza, posiadającego doświadczenie w określonej dziedzinie oraz będącego na przykład tłumaczem przysięgłym, nie możemy mieć pewności, iż wykonawca odpowiednio przyłoży się do realizacji zlecenia. Ewentualnie składanie reklamacji również często okazuje się nieskuteczne: w przypadku tłumaczeń przysięgłych jest to oczywiście znacznie prostsze, ponieważ istnieją przepisy regulujące tę sferę. Jeżeli jednak zlecimy tłumaczenia specjalistyczne a następnie okaże się, że otrzymany tekst zawierał liczne błędy, pozostanie nam tak naprawdę domaganie się od wykonawcy zwrotu pieniędzy lub też droga sądowa. 

W przypadku biur tłumaczeniowych wygląda to całkowicie odmienne. Są to bowiem firmy, które bazują na dobrej renomie. Jakość tłumaczenia wykonanego przez taką firmę możemy oceniać na przykład na przeznaczonych do tego portalach, co w przypadku tłumaczy freelancerów nie jest możliwe. Oprócz tego, warto pamiętać, że biura zatrudniają wielu tłumaczy a do konkretnych zadań desygnują tych, którzy są naprawdę kompetentni w danej dziedzinie. W ten sposób gwarancja wysokiej jakości tłumaczenia jest w oczywisty sposób znacznie wyższa, niż w przypadku indywidualnego tłumacza.

Kolejna kwestia warta wzmianki to Norma ISO PN-EN ISO 17100. Jest to zbiór dobrych praktyk dotyczących między innymi procesu tłumaczenia. W dokumencie znajdziemy na przykład reguły dotyczące przebiegu tworzenia przekładu. Powinien on składać się z kilku etapów, w tym samego tłumaczenia, korekty a następnie redakcji. Przy czym zaznacza się, że korekta a zwłaszcza redakcja powinny być dziełem innego tłumacza, niż ten, który wykonał wstępną wersję przekładu. W ten bowiem sposób możliwe jest lepsze sprawdzenie dokumentu oraz wychwycenie wszystkich ewentualnych błędów i nieścisłości. W przypadku tłumacza indywidualnego stosowanie się do tej reguły najczęściej rzecz jasna nie jest możliwe. W przypadku dobrego biura tłumaczeń stanowi to zaś normę, będącą zarazem gwarancję wysokiej jakości tej wersji przekładu, która trafi do klienta.