Blisko 2 miliony Polaków inwestuje w fundusze inwestycyjne. Okazuje się, że rzeczywiście jest to dobry sposób na pomnażanie pieniędzy, ale inwestorzy bardzo często zapominają o podstawowych czynnikach, które należy brać pod uwagę przy podejmowanych strategiach. Sprawdź, jakich błędów nie popełniać, jeśli tylko chcesz inwestować swoje oszczędności z sukcesem.

Przeznaczamy wszystkie oszczędności

Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że na inwestycje nie powinniśmy przeznaczać wszystkich „zaskórniaków”, jakie udaje nam się zgromadzić. Optymalnie pracować na zysk powinno około 70% naszych oszczędności.

Jest to szczególnie ważne, kiedy pod uwagę weźmiemy fundusze inwestycyjne. Z tymi instrumentami wiąże się przecież spore ryzyko utraty części, a nawet całości wniesionego kapitału. Wizja szybkiego wzbogacenia się nie powinna sprawiać, że stracimy zdrowy rozsądek. Utrata wszystkich pieniędzy może doprowadzić do zachwiania domowym budżetem, w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa.

Inwestujemy w pojedyncze fundusze inwestycyjne

Inwestorzy powinni wiedzieć, jak ograniczać ryzyko inwestycyjne, bo dzięki temu mogą korzystnie pomnażać swój kapitał. Ci, którzy w fundusze inwestycyjne lokują swoje pieniądze już od dawna, doskonale wiedzą, że należy zakładać cały portfel jednostek uczestnictwa w co najmniej kilku funduszach.

Właśnie to sprawia, że oszczędności nie lądują w jednym, ryzykownym funduszu, ale są rozdzielane. Dzięki temu inwestor nie ryzykuje utratą całości środków, jakie zainwestował. To również świetna strategia dla początkujących, by poznać mechanizmy działania różnych funduszy.

Nie bierzemy pod uwagę ryzyka inwestycyjnego

Często wizja bogactwa nie daje nam dostrzec sytuacji realnej. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne bardzo często podyktowane jest chęcią szybkiego zarobku. Każdy inwestor musi brać pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z nabywaniem jednostek uczestnictwa.

Przed rozpoczęciem inwestycji musi mieć świadomość, że jego oszczędności mogą zostać utracone. Inwestując w fundusze inwestycyjne, godzi się na to. Początkujący powinni inwestować w fundusze obarczone mniejszym ryzykiem. Warto również poznać najpierw mechanizmy działania poszczególnych instrumentów. Te najbardziej ryzykowne to inwestowanie w akcje.

Kierujemy się emocjami

Czy wiesz, że to kobiety osiągają lepsze wyniki, jeśli pod uwagę weźmiemy inwestowanie w fundusze inwestycyjne? Wszystko dlatego, że są o wiele bardziej racjonalne i opanowane. Mężczyźni kierują się emocjami. Chcą pomnażać pieniądze szybko, nie patrzą na ryzyko.

Mężczyźni lubią też rywalizację i adrenalinę. Podejmują decyzje szybko, bez przemyślenia. Są niecierpliwi i na rynku inwestycyjnym o wiele bardziej agresywni. To sprawia, że ich inwestycje bardzo często kończą się porażką. Kobiety stawiają raczej na mniejszy, ale pewny zarobek bez ryzyka i dlatego odnoszą tak duże sukcesy inwestycyjne.

Podsumowanie

Pewne jest, że wszystkie te błędy inwestor może starać się wyeliminować, ale niezbędny jest do tego jeszcze jeden czynnik. To nauka, dzięki której inwestor poznaje rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania poszczególnych funduszy. Tylko w ten sposób może zostać sprawnym strategiem.