Fundusze inwestycyjne to instrumenty pozwalające na lokowanie kapitału i uzyskanie sporego zysku, jednak takie inwestycje nie są pozbawione ryzyka. Dlatego podczas planowania i dokonywania decyzji związanych z inwestycjami w fundusze zawsze warto dywersyfikować portfel.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na takim lokowaniu kapitału, aby w razie, gdyby jedna inwestycja okazała się nieudana, pozostałe inwestycje nadal miały szansę wypracować zysk i tym samym zbilansować straty. Jak mądrze zbudować portfel inwestora, aby mieć pewność że jego zawartość minimalizuje ryzyko utraty znacznej ilości kapitału?

Idealny portfel inwestycyjny

Nie ma jasnej i jedynej słusznej odpowiedzi na pytanie o to, jak skonstruować idealny portfel inwestycyjny. Zawsze może okazać się, że któraś z inwestycji mimo korzystnych danych historycznych oraz dobrych prognoz przynosi inwestorowi stratę. Podczas wybierania funduszy inwestycyjnych można jednak kierować się kilkoma zasadami, które pomogą zminimalizować ryzyko związane z lokowaniem kapitału w instrumenty tego typu.

  • Podziel inwestycję na różne klasy aktywów: na przykład fundusze złota, fundusze akcji, fundusze mieszane, fundusze dłużne. Jeśli jeden z funduszy przyniesie straty nadal istnieje szansa, że nadrobisz je dzięki zyskom z innych.
  • Podziel inwestycję na bezpieczne fundusze inwestycyjne oraz na część bardziej ryzykowną. W jakich proporcjach inwestować? Zależy to od twoich celów inwestycyjnych.
  • Nabywaj wybrane fundusze na raty – na przykład co tydzień albo co miesiąc inwestuj część założonej kwoty. Dzięki temu uśredniasz wartość początkową inwestycji i unikasz ryzyka że zainwestujesz w niekorzystnym momencie – na przykład w czasie szczytu notowań.

Jak zabezpieczyć się przed stratą

Jeśli inwestujesz w fundusze, musisz liczyć się nie tylko z szansą na duży zysk, ale także i z ryzykiem straty. Jeśli zabezpieczając się przed stratą dywersyfikujesz portfel inwestycyjny pamiętaj o tym, aby nie tylko podzielić swoje inwestycje na mniej i bardziej ryzykowne. Tę część portfela, która zawiera fundusze akcji i fundusze mieszane, także zdywersyfikuj między sobą. Możesz to zrobić inwestując w takie instrumenty, które inwestują na różnych rynkach i w różnego rodzaju aktywa. W ten nawet, jeśli jeden z rynków załamie się, wciąż masz szansę odrobić straty poprzez inne fundusze inwestycyjne z twojego portfela.

Jak dobrać proporcje w portfelu

Zależy to od twoich celów, wieku, poziomu akceptowalnego ryzyka. Jedna z koncepcji mówi, że procentowa zawartość bezpiecznych inwestycji w twoim portfelu powinna wynosić tyle, ile masz lat – czyli 40% dla czterdziestolatka, ale dla sześćdziesięciopięciolatka już 65%. Warto też pamiętać o tym, jaki masz cel inwestycyjny – jeśli zależy ci na dużym zysku w krótkim czasie, odpowiednim instrumentem będą fundusze większego ryzyka, natomiast bezpieczne fundusze inwestycyjne – jeśli twoim celem jest ochrona wartości kapitału.