Zastanawiasz się, jak skutecznie zweryfikować kontrahenta przed podpisaniem umowy? A może obawiasz się, czy problem ze spłatą starego zobowiązania uniemożliwi Ci zaciągnięcie nowego kredytu? W każdej z tych sytuacji świetnym pomysłem jest zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w BIG. Sprawdź, co to jest informacja gospodarcza i jakie korzyści płyną z jej sprawdzania.

Czym jest informacja gospodarcza?

Informacja gospodarcza to dane na temat osób fizycznych, firm i instytucji oraz wywiązywania się z wszelkiego rodzaju zobowiązań finansowych, np. terminowej spłaty kredytu czy opłacania rachunków za telefon. Informacje te zbierane są przez Biura Informacji Gospodarczej. W Polsce obecnie zarejestrowanych jest pięć BIG-ów: ERIF BIG S.A., BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

 

Wbrew obiegowej opinii dostęp do informacji gospodarczej to nie tylko sposób na sprawdzenie informacji o zadłużeniu – swoim bądź cudzym. Poza przeterminowanymi płatnościami w bazach BIG znajdują się między innymi dane:

  • – służące do identyfikacji przedsiębiorcy lub osoby prywatnej,
  • – dotyczące posłużenia się cudzym lub sfałszowanym dokumentem,
  • – potwierdzające terminowe wywiązywanie się ze wszystkich spłat (tzw. informacja pozytywna).

 

Kto może zostać dopisany do BIG?

 

Biura Informacji Gospodarczej przechowują informacje negatywne o nieuregulowanych zobowiązaniach osób prywatnych i przedsiębiorców oraz informacje pozytywne potwierdzające terminowe spłaty zobowiązań.

 

Informacja pozytywna wpływa na budowanie pozytywnej historii płatniczej, co może być pomocne w przyszłości, np. podczas starań o kredyt lub zakupy na raty. Każdy, kto opłaca terminowo swoje zobowiązania, np. rachunki za telefon, za media czy raty kredytu, może gromadzić informacje pozytywne. W tym celu należy złożyć w wybranej instytucji (np. w banku) wniosek o wystawienie pozytywnej informacji. Jeżeli wybrana instytucja ma podpisaną umowę z Biurem Informacji Gospodarczej, jest zobowiązania do przesłania informacji pozytywnej na nasz temat.

 

Z kolei dopisanie informacji negatywnej do bazy może nastąpić tylko wtedy, kiedy osoba zadłużona lub przedsiębiorstwo nie wywiązują się ze spłaty zobowiązania przez co najmniej 60 dni. Dodatkowym warunkiem jest minimalna wartość zobowiązania – w przypadku osób fizycznych nieuregulowana należność musi wynosić przynajmniej 200 złotych. Firmy mogą z kolei trafić na tzw. listę dłużników za zaległości w wysokości większej lub równej 500 złotych.

Warto jednak wiedzieć, że dopisanie do BIG zawsze poprzedzone jest listem z informacją o zamiarze dodania wpisu w rejestrze. Z jednej strony daje to szansę osobie zadłużonej na uchronienie się przed negatywną informacją gospodarczą i uregulowanie należności przed dopisaniem do bazy. Z drugiej zaś pozwala uniknąć sytuacji, w której osoba figurująca w rejestrze biura informacji gospodarczej nie zdaje sobie z tego sprawy.

 

Kto reguluje pracę BIG?

 

Podstawę prawną dla działalności biur informacji gospodarczej stanowi Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej. Praca BIG-ów jest również kontrolowana przez Ministerstwo Rozwoju, a prawidłowość przetwarzania danych osobowych weryfikuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wszystko to sprawia, że informacja gospodarcza pobierana ze strony każdego z BIG-ów jest w pełni wiarygodna.