Jednolity Plik Kontrolny składają obecnie wszystkie firmy, które są podatnikami VATu. Pomimo powszechności tego obowiązku, wciąż nie wszyscy wiedzą czym dokładnie jest JPK. Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania i przystępne wyjaśnienie najważniejszych kwestii.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór szczegółowych danych podatkowych, które powinny być co miesiąc wygenerowane i przesyłane, w wersji elektronicznej, do organów kontroli skarbowej. Najczęściej obowiązku tego dopełniają wyspecjalizowane biura rachunkowe, ale w wielu przypadkach robią to też indywidualni przedsiębiorcy.

Jaki był cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ułatwienie organom podatkowym weryfikację danych podatkowych przedsiębiorstwa, a także ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności sprawdzających i kontrolnych.

Od kiedy istnieje obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązuje dla wszystkich przedsiębiorstw od stycznia 2018 roku.

Jakie są korzyści z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Dzięki Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu sytuacja przedsiębiorstwa staje się bardziej transparentna dla samego przedsiębiorcy, który będzie miał możliwość samodzielnego i bezproblemowego przeprowadzania wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. To także korzyści dla Urzędów Skarbowych, które będą mogły łatwiej dokonywać tzw. kontroli krzyżowych.

Kto i kiedy musi składać Jednolity Plik Kontrolny?

Obowiązek comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (rejestrów VAT) spoczywa na dużych podmiotach (od lipca 2016 roku), a także mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (od stycznia 2018 roku).

Jakie są kary za nieskładanie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Przedsiębiorca (podatnik), który nie złoży Jednolitego Pliku Kontrolnego w odpowiednim terminie, zgodnie z art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych.