Wstępne i okresowe badania medycyny pracy powinny być dostosowywane indywidualnie do stanowiska zajmowanego przez osobę badaną. Niektóre stanowiska pracy wymagają przeprowadzenia pomiarów specjalistycznych, np. badań laryngologicznych.

Audiometria tonalna

Audiometria to inaczej badanie słuchu, które może być podstawą do zdiagnozowania ewentualnego niedosłuchu. W trakcie badania pacjent otrzymuje słuchawki. Lekarz włącza różne dźwięki, a pacjent musi naciskać przycisk za każdym razem, gdy usłyszy nowy dźwięk. Dźwięki z czasem są coraz bardziej ciche, aż zupełnie nikną – dzięki temu lekarz może określić minimalny próg słuchu pacjenta (niektórzy będą dłużej słyszeć dźwięki, inni krócej).

Czasem oprócz standardowych słuchawek stosuje się również słuchawkę kostną – zakłada się ją nie w uchu, ale za nim, na kości. Słuchawka emituje dźwięk od razu do wnętrza, pomija ucho zewnętrzne i środkowe. Dzięki temu lekarz może stwierdzić, gdzie dokładnie leży przyczyna niedosłuchu (zakładając, że pacjent nie usłyszy włączonych, emitowanych dźwięków). Badania audiometryczne powinny mieć przeprowadzone te osoby, które na co dzień pracują w dużym hałasie lub mają kontakt z ultradźwiękami o małej częstotliwości.

Spirometria

Spirometria to badanie układu oddechowego. To najlepszy sposób, by szybko ocenić stan płuc oraz by stwierdzić, czy w układzie oddechowym występują jakiekolwiek zaburzenia. Spirometria bada zarówno płuca, jak i oskrzela. W trakcie badania pacjent ma założoną na nosie klamrę po to, by oddychał wyłącznie ustami. Do ust należy włożyć ustnik aparatu. Najpierw pacjent musi oddychać spokojnie, a później nabrać maksymalną ilość powietrza i wydmuchnąć ją jak najszybciej. Nie jest to wcale tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, dlatego badanie zwykle powtarza się kilkakrotnie. Przy pomocy spirometrii można rozpoznać m.in. astmę. Badania spirometryczne powinny mieć przeprowadzone te osoby, które są narażone na wdychanie pyłów i szkodliwych substancji.

Elektrokardiografia

Elektrokardiografia to inaczej badanie pracy serca. Badanie wykonuje się przy użyciu aparatów EKG, które rejestrują sygnały i zapisują je na bieżąco, a następnie drukują. Badanie EKG jest nieinwazyjne i bezpieczne dla pacjenta. Aparat EKG AsCARD umożliwia wykrycie przebytych zawałów, zaburzeń pracy serca, nadciśnienia tętniczego lub nadciśnienia płucnego. Badanie powinny wykonywać szczególnie te osoby, które pracują przy polach elektromagnetycznych, zwiększonym/ obniżonym ciśnieniu atmosferycznym i przy pestycydach.

Czasem lekarz może dodatkowo zlecić wykonanie próby wysiłkowej, czyli badania EKG połączonego z aktywnością fizyczną, np. z jazdą na cykloergometrze lub biegiem na bieżni.

Palestezjometria

To badanie czucia wibracji. Badanie pozwala wykryć zaburzenia układu nerwowego – u osób pracujących na co dzień z drganiami lub wstrząsami mogą po pewnym czasie pojawić się zaburzenia czucia. Palestezjometry pozwalają wykryć ewentualne zaburzenia dotyku zachodzące w organizmie. Palestezjometr P33 można także wykorzystać do zdiagnozowania cieśni nadgarstka. Urządzenie bezpośrednio po przeprowadzeniu badania drukuje raport.

Jak wygląda badanie? Pacjent dotyka sondy, która wypuszcza z siebie drgania. W momencie, w którym osoba badana wyczuje drgania, musi poinformować o nich lekarza. W przypadku zaburzeń układu nerwowego pacjent może w ogóle nie wyczuć drgań lub odczuć je dopiero wtedy, gdy się nasilą.

Badanie z użyciem palestezjometru P33 zaleca się osobom, które są narażone na działanie drgań mechanicznych i tym samym mogą chorować na tzw. „zespół wibracyjny”. Są to m.in. pracownicy przemysłu maszynowego obsługujący duże maszyny, na przykład koparki, ale też osoby, które na co dzień posługują się młotkiem czy młotem pneumatycznym. Tworzeniu się „zespołu wibracyjnego” zapobiega przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo pracy, a więc używanie wyłącznie profesjonalnych, przetestowanych sprzętów, które są zgodne z wymogami Unii Europejskiej.

Badania z użyciem palestezjometru zaleca się wykonywać średnio co 3 lata; lekarze oprócz wskazanego urządzenia mogą również zastosować tzw. „próbę oziębieniową” (schłodzenie rąk i obserwowanie ich reakcji na bodźce).  

Badania foniatryczne

Badania foniatryczne zaleca się szczególnie tym osobom, które pracują głosem. Są to m.in. nauczyciele, wykładowcy, aktorzy, piosenkarze. W trakcie badania lekarz może użyć videostroboskopu, dzięki któremu można ocenić stan i napięcie strun głosowych, a także ocenić ogólnie stan krtani. Badanie laryngologiczne dodatkowo przewiduje ocenę stanu pozostałych narządów (nos, gardło, uszy). Do badań laryngologicznych używa się najczęściej laryngostroboskopów. Tego typu badania mogą wykonać także osoby, które są nałogowymi palaczami (zarówno czynnymi, jak i biernymi) oraz przyjmujący leki hormonalne.

Oprócz badań specjalistycznych zaleca się także wykonanie podstawowej morfologii krwi, profilu lipidowego (stosunek dobrego i złego cholesterolu we krwi), badania moczu i stężenia glukozy we krwi. Każdy zarejestrowany pracownik ma obowiązek wykonywania badań okresowych; częstotliwość badań zależy przede wszystkim od podejmowanego stanowiska.