przedszkoleswiatdziecka.edu.plUmiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym dziś staje się niemal koniecznością. To otwarte drzwi do lepszych perspektyw zawodowych. Swoboda w podróżowaniu po całym świecie, gdy nie trzeba się martwić, jak zapytać o drogę. A ponadto budowanie pewności siebie i większej otwartości, gdy mamy już jakąś umiejętność. 

Posyłanie maluchów do przedszkoli dwujęzycznych z jednej strony stało się modą, z drugiej zaś potrzebą. Wpływa na to fakt, że nauka od wczesnych lat przynosi wiele korzyści. Dwujęzyczne dzieci to najczęściej te, które żyją z rodzicami poza granicami ojczystego kraju. Ale i te, które zostały do uprzednio wymienionej placówki posłane. Z wiarą, iż znajomość drugiego języka pozwoli nie tylko na zdobycie lepszej pracy.

Dwujęzyczne przedszkole,  przynosi wiele korzyści, poza tą oczywistą związaną ze znajomością języka obcego. A i zważyć należy na fakt, że już kilkuletnie dziecko jest w stanie szybko przyswoić sobie nowe porcje wiedzy. Nauka w pierwszych latach zwykle jest w dużej mierze zabawą, ale poprzez zabawę łatwiej się przyswaja, więcej zapamiętuje i to na długi czas. A nie tylko od klasówki do klasówki, jak to ma miejsce w przypadku uczniów rozpoczynających swoją przygodę z językiem obcym dopiero na etapie późniejszych lat podstawówki czy też gimnazjum.

Wiele osób wskazuje na to, iż dzieci bilingwistyczne lepiej zapamiętują. Wykazują lepszą koncentrację oraz podzielność uwagi, jakiej innym nierzadko brakuje. Nie tylko łatwiej przyswajają wiedzę, ale i stają się wrażliwe kulturowo. Mają świadomość, że ludzie na świecie posługują się innymi językami, różnią się wyglądem, ale i odmienną kulturą. Szybko zyskują na większej pewności siebie i otwartości. Są bardziej aktywne i odważne, w różnych dziedzinach życia. 

Statystycznie określa się również, iż znajomość dwóch języków o 5-6 lat opóźnia skutki schorzeń, jakimi są Parkinson oraz Alzheimer. Nadto oczywistym jest fakt łatwiejszego zdobycia pracy, nie tylko na rynku krajowym i zagranicznym, a także swoboda podróżowania. 

Więcej na temat dwujęzyczności w przedszkolu można znaleźć tutaj: http://www.przedszkoleswiatdziecka.edu.pl/