Świat z dnia na dzień staje się coraz mniejszy. Firmy ułatwiają prowadzenie biznesu na całym świecie, przez co nie musisz już ograniczać się do tego, co dostępne jest na naszym lokalnym rynku. Jednak inwestowanie w światowe przedsięwzięcia nadal pozostaje utrudnione. Rodzi się więc pytanie, dlaczego nadal tak trudno jest kupować zagraniczne papiery wartościowe? Globalne możliwości inwestycyjne istnieją wszędzie, ale bariera wejścia na rynek pozostaje nadal wysoka. Aż do teraz.

Kontrakty CFD na akcje – kontrakty na różnice kursowe.

Kontrakty CFD na akcje pozwalają inwestorom czerpać zyski ze wzrostu i spadku poszczególnych światowych akcji bez konieczności bezpośredniego ich posiadania. Ułatwia to dostęp do międzynarodowych inwestycji i obniża koszty wejścia na rynek w porównaniu z tradycyjnym obrotem akcjami na rynku zagranicznym.

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest instrumentem pochodnym, który rejestruje wyniki bazowych papierów wartościowych. Kiedy inwestor kupuje kontrakt CFD, nie staje się właścicielem bazowego aktywa finansowego. W ich miejsce kupuje się kontrakt, którego wartość rośnie i spada wraz z ceną instrumentu, który jest przez niego wyceniany.

Otwarcie dostępu na świat

Traderzy CFD często niechętnie kupują międzynarodowe akcje ze względu na związane z tym trudności. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to łatwe do zrobienia w Internecie. Często będą zmuszeni skontaktować się z pośrednikiem przez telefon w celu kupna lub sprzedaży. Zróżnicowanie stref czasowych oznacza, że giełda może nawet nie być otwarta, co dodatkowo opóźnia realizację zleceń. Okazuje się, że często wykonanie zlecenia zajmuje więcej czasu niż inwestor utrzymywałby faktyczną pozycję. Dodajmy do tego wysokie prowizje, koszty wymiany walut i inne opłaty. Na przykład Londyńska Giełda Papierów Wartościowych pobiera opłatę skarbową w wysokości 0,5% od wartości transakcji, a giełda w Hongkongu pobiera prowizję w wysokości 0,1%.

Kontrakty CFD na akcje eliminują niektóre z tych trudności i stają się przez to coraz bardziej popularne. Brokerzy z uwagą obserwują te inwestycje i zaczynają ułatwiać inwestorom do nich dostęp.

Kanadyjski Internetowy dom maklerski Questrade, wprowadził ostatnio do oferty kontrakty CFD. Po opublikowaniu tej informacji, Edward Kholodenko, prezes i dyrektor generalny Questrade, ogłosił: „Coraz ważniejsze staje się zapewnienie inwestorom dostępu do poszukiwanych przez nich rynków międzynarodowych. Kontrakty CFD na akcje są świetną i oszczędną alternatywą inwestycyjną”. Oszczędności te wynikają z faktu, że kontrakty CFD na akcje nie podlegają międzynarodowym opłatom. Ponadto, często mają one niższe prowizje niż kupowanie międzynarodowych papierów wartościowych. Są one dostępne do obrotu poza normalnymi godzinami otwarcia rynku krajowego, 6 dni w tygodniu i obejmują dostęp do dużych rynków międzynarodowych (Londyn, Frankfurt, Hong Kong, Australia).

Są to również produkty z depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że przy użyciu dźwigni finansowej inwestorzy mogą dokonywać długich i krótkich transakcji przy użyciu mniejszego kapitału niż w przypadku tradycyjnych metod bezpośredniego zakupu akcji. Dla przykładu, kontrakt CFD na akcje z 15% depozytem zabezpieczającym oznacza, że do zajęcie pozycji o wartości 1000 USD wymaga jedynie 150 USD. Przy właściwym wykorzystaniu, dźwignia finansowa może być bardzo skutecznym narzędziem, pozwalającym inwestorom na działanie w sytuacjach ograniczonego lub niewystarczającego kapitału (na przykład w przypadku akcji o wysokiej wartości) lub na osiąganie zysków na spadających rynkach. Może to również zwielokrotnić zyski. Przy założeniu właściwego kierunku kursu akcji, może to być bardzo efektowne. Jednak dźwignia finansowa jest mieczem o dwóch ostrzach. Wprawdzie może ona zwiększyć zyski, ale może też w takim samym stopniu zwiększyć straty.

Kontrakty CFD na akcje nie są pozbawione pewnych kosztów. Oprócz prowizji i opłat za konwersję walut, inwestorzy, którzy trzymają kontrakty CFD przez noc są także obciążani kosztami „overnight”, które mogą z czasem przerosnąć zyski. Jest to więc lepsze rozwiązanie dla osób poszukujących krótko- i średnioterminowej ekspozycji niż dla inwestorów długoterminowych.

Podsumowanie

Kontrakty CFD na akcje mają wiele zalet: niski koszt dostępu online do rynków globalnych, duża elastyczność i wiele możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jednak są one obarczone ryzykiem. Dla inwestorów, którzy chcą podjąć ryzyko ważne jest, aby przeanalizować potencjalne korzyści oraz związane z tym zagrożenia. Ponieważ globalizacja będzie miała coraz większy wpływ na nasze codzienne życie, to dzięki kontraktom, traderzy CFD nie muszą już dłużej pozostawać na uboczu, gdy pojawia się możliwość działania na skalę globalną.