kask_ochronnySzczegółowe przepisy zapisane w kodeksie pracy oraz rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sposób jednoznaczny nakładają na pracodawce obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, a także wzięcia na siebie odpowiedzialności za realizację zasad bezpieczeństwa i higieny. Oczywiście tyczy się to również wszelkiego rodzaju magazynów wysokiego składowania.

Więcej