Technik farmacji to zawód mylony często z farmaceutą, chociaż przedstawiciele tych dwóch kierunków różnią się między sobą tak wykształceniem, jak i późniejszymi zadaniami. Zarówno technika farmacji, jak i farmaceutę można jednak spotkać w aptece i tak jedni, jak i drudzy znają się na lekach, więc będą w stanie nie tylko podać ten właściwy, lecz i doradzić klientom przy ich wyborze.

Sporo osób decyduje się na zostanie tak farmaceutą, jak i technikiem farmacji. Ci, którzy przymierzają się raczej do tego drugiego zawodu chcieliby na pewno dowiedzieć się o nim możliwie jak najwięcej! Co w tej pracy jest niezbędne? Jakie ma się obowiązki? I jak wygląda kształcenie na tym kierunku?

Technik farmacji a farmaceuta

Magister farmacji to osoba, która ukończyła kierunkowe studia. Żeby zostać technikiem farmacji należy zaś dostać się na 2-letni kurs w medycznej szkole policealnej. Obydwa zawody związane są z branżą medyczną, chociaż by wykonywać pierwszy trzeba się dłużej kształcić. Technik farmaceutyczny w Warszawie może jednak z powodzeniem pracować w przemyśle farmaceutycznym, punktach aptecznych czy aptekach. Może także zajmować się kwestiami technicznymi, administracyjnymi i analitycznymi, które są związane z produkcją leków, artykułów sanitarnych czy sprzętów medycznych. Dokonuje kontroli jakości także w przemyśle zielarskim, który w tej chwili przeżywa swój renesans. Jak widać, jest to więc bardzo odpowiedzialny zawód, wymagający od technika farmacji wykonywania wielu zadań – i to według obowiązujących procedur, z dużą dokładnością.

Technik farmacji – wykształcenie

Na techników farmacji nadal jest spore zapotrzebowanie. To zawód jutra, wymagający licznych umiejętności. Technik farmacji musi posiadać wiedzę o lekach – rozróżniać je, znać ich właściwości i wiedzieć czego z czym nie wolno łączyć. Musi też znać sposoby ich zażywania i przechowywania. Żeby zyskać te umiejętności konieczne jest odbycie 2-letniego kursu w profesjonalnej szkole medycznej, ale i zaliczenie egzaminu zawodowego. Następnie trzeba jeszcze odbyć 2-letni staż w aptece, który przygotuje daną osobę do późniejszego, samodzielnego wykonywania swoich odpowiedzialnych obowiązków. Praktyki zawodowe można odbyć również w hurtowniach farmaceutycznych. Warto wiedzieć, że jest to jeden z najpopularniejszych kierunków, którego ukończenie wzbudza szacunek, a praca sprawia wiele satysfakcji. Niestety, w tej chwili prowadzone jest wygaszanie kształcenia nowych techników farmacji – być może to więc ostatnia chwila, żeby się zgłosić!